Ognisko w Gorzowie Wlkp. – Parafia św. Józefa, ul. Bracka 7

Parafia
Spotkania rozpoczynają się w pierwszy i trzeci czwartek miesiąca Mszą św. o godz. 18:30. Po Mszy św. dalszy ciąg spotkania w salce na plebanii. Duszpasterzem Wspólnoty jest o. Rafał Krystyanc OMI. Poprzednimi opiekunami duchowymi Wspólnoty byli Grzegorz Nowak OMI, o. Janusz Snarski OMI i o. Grzegorz Krzyżostaniak OMI.
Parafia Św. Józefa >> Diecezja Zielonogórsko-gorzowska >>

ewap

Serdecznie zapraszamy osoby pozostające w kryzysie małżeńskim , po rozwodzie , w separacji , a pragnące trwać w wierności przysiędze małżeńskiej na spotkanie Wspólnoty Trudnych Małżeństw „Sychar”.

Spotkanie rozpoczynamy Mszą św. dnia 03-11-2016 o godz.18,30 , chętnych zapraszamy po Mszy św. na spotkanie w salce przy klasztorze.

W ostatnim spotkaniu uczestniczyło 9 osób: Michał, Renata, Janusz, Magda, Ewa, Sylwia,Ewa, Grzegorz i O.Rafał.

Dzieliliśmy się i rozważaliśmy Słowo Boże z Ewangelii Św.Mateusza 5,38-48 Kazanie na Górze.”Prawo odwetu” i „Miłość nieprzyjaciół”.

W miejsce źle pojętego odwetu „Oko za oko, ząb za ząb” Jezus daje lekcję miłości. Odwet izoluje ludzi od siebie, a miłość buduje, naprawia relacje, odwraca bieg spraw idących w złym kierunku.Miłość zauważa potrzebę i leczy zranione relacje.

Przyjaźń , przebaczenie, hojność i otwarta postawa wobec ludzi to wyzwanie dla wszystkich, którzy nazywają siebie uczniami Jezusa. Zastosowanie tej lekcji ułatwi zrozumienie tego, na czym polega miłowanie nieprzyjaciół.

„Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia , że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.”

Jezus uczy że miłość wobec bliźnich, którzy okazali się wrogami i prześladowcami , najlepiej wyrazi się w modlitwie za nich.

Wrogość niszczy więzi pomiędzy ludźmi, a miłość je naprawia. Największym wzorem miłości jest doskonały Bóg, poznając Go , będziemy stawali się coraz dojrzalsi w miłowaniu.

ZAPRASZAMY 🙂

 

Serdecznie zapraszamy osoby pozostające w kryzysie małżeńskim , po rozwodzie , w separacji , a pragnące trwać w wierności przysiędze małżeńskiej na spotkanie Wspólnoty Trudnych Małżeństw „Sychar”.

Spotkanie rozpoczynamy Mszą św. dnia 06-10-2016 o godz.18,30 , chętnych zapraszamy po Mszy św. na spotkanie w salce przy klasztorze.

Jak co roku w miesiącu październiku nasza Wspólnota włącza się w prowadzenie Różańca Świętego. Różaniec rozpoczynamy o godzinie 18,00.

W ostatnim spotkaniu uczestniczyło 8 osób: Eleonora, Renata, Janusz, Magda, Ewa, Ewa, Grzegorz i O.Rafał.

Dzieliliśmy się i rozważaliśmy Słowo Boże z Ewangelii Św.Jana 19,25-27. Jezus daje nam Maryję jako Naszą Matkę.

Matkę, która stoi pod krzyżem i trwa , w bólu i cierpieniu, ale trwa.

„Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: „Niewiasto, oto syn Twój”. Następnie rzekł do ucznia: ” Oto Matka twoja”. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.”

Dziękując Bogu za dar Maryi jako Naszej Matki wielbijmy Go otoczeni jej modlitwą i orędownictwem.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie 🙂

         Serdecznie zapraszamy osoby pozostające w kryzysie małżeńskim, po rozwodzie, w separacji, a pragnące trwać w wierności przysiędze małżeńskiej na spotkanie Wspólnoty WTM Sychar w dniu 15-09-2016 w prafii Św. Józefa przy ulicy Brackiej 7 w  Gorzowie.

        Spotkanie rozpoczynamy Mszą Św. o godz.18.30, następnie kontynuujemy w salce przy klasztorze Ojców Oblatów NMP.

W ostatnim spotkaniu tj.01-09-2016 uczestniczyło 10 osób: Renata, Eleonora, Stanisław, Sylwia, Ewa, Janusz, Ewa, Grzegorz i O.Rafał OMI. Dzieliliśmy się z nowymi osobami świadectwami swojej drogi małżeńskiej, która często jest trudna i bolesna, jednak w tym ,iż Pan Jezus wyniósł małżeństwo do godności sakramentu szukamy umocnienia do przyjęcia obowiązków i godności tego stanu.

Sakrament Małżeństwa jest darem Boga, który daje małżonkom siłę odtwarzania więzi właściwie w każdej trudnej sytuacji, nawet tej po ludzku patrząc beznadziejnej.

„Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego.” (Łk 1,37)

Serdecznie zapraszamy na spotkanie i do zapoznania się z nowymi propozycjami jesiennych rekolekcji na stronie sychar.org

Zapraszamy  na pierwsze po wakacyjnej przerwie spotkanie Wspólnoty Trudnych Małżeństw ” Sychar”, które odbędzie się w najbliższy czwartek tj.01-09-2016. Spotkanie poprowadzi nowy duszpasterz wspólnoty O.Rafał Krystyanc OMI.

Rozpoczynamy Mszą Św. o godz.18.30 w parafii Św.Józefa przy ulicy Brackiej 7. Po mszy św. kontynuujemy spotkanie w salce przy klasztorze Ojców Oblatów.

Serdecznie zapraszamy osoby pozostające w kryzysie małżeńskim, porzucone przez współmałżonka, po rozwodzie , w separacji, a pragnące trwać w wierności przysiędze małżeńskiej.

Motywem przewodnim dla naszej Wspólnoty stały się słowa Pana Jezusa wypowiedziane do Samarytanki przy studni Jakuba opodal miejscowości Sychar: ” Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam , nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Rzekła do Niego kobieta: Daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać”. (J 5,14)

Pan Jezus wyniósł małżeństwo do godności sakramentu, w którym małżonkowie zostali umocnieni i uświęceni do przyjęcia obowiązków i godności swego stanu. Ten sakrament jest źródłem życiodajnej i uzdrowieńczej mocy, z którego mogą i powinni czerpać wszyscy małżonkowie. Zwłaszcza zaś ci, którzy przeżywają trudności czy osobiste dramaty.

Wierzymy bowiem, iż każde trudne sakramentalne małżeństwo ma szansę być uzdrowione dzięki łaskom wypływającym z mocy sakramentu. W tym zdaniu streszcza się charyzmat naszej Wspólnoty.

O.Grzegorz Nowak kończy posługę duszpasterską w parafii Św.Józefa przy ulicy  Brackiej 7 i otrzymuje obediencję do pracy w Kanadzie.

 

Msza Święta dziękczynno-pożegnalna zostanie odprawiona 26 czerwca o godzinie 12.00.

Zapraszamy serdecznie do uczestnictwa w Eucharystii, w czasie której pragniemy podziękować Bogu za O.Grzegorza , za Jego oddaną posługę we wspólnocie WTM Sychar, za prowadzenie nas ku Chrystusowi , słowo i modlitwę.

Ojcowie Oblaci zawsze podejmują się trudnych spraw, tak jak ich patron Św. Eugeniusz de Mazenod.

Pamiętajmy o trudzie , którego podjął się O.Grzegorz prowadząc Naszą Wspólnotę , o tym że zawsze znajdował dla nas czas , miał dobre słowo i wspierał modlitwą.

Ofiarujmy Ojcu ten czas, aby wspólnie spotkać się w tym dniu na modlitwie i Eucharystii.

ZAPRASZAMY 🙂

Serdecznie zapraszamy na ostatnie przed wakacjami spotkanie wspólnoty WTM Sychar w Gorzowie. Spotkanie po raz ostatni poprowadzi O.Grzegorz, który kończy posługę kapłańską w parafii Św.Józefa w Gorzowie.

Jak zwykle rozpoczynamy Mszą Świętą o godzinie 18.30 .

Po mszy św zapraszamy na spotkanie do salki przy klasztorze.

Niezależnie od tego, w jak wielkim kryzysie znajduje się dzisiaj wasze małżeństwo, Bóg ma moc je uzdrowić.

Bóg jest większy od każdego problemu i ma moc go rozwiązać.

Prawda o mocy Sakramentu Małżeństwa oznacza , że nawet jeśli małżonkowie nie potrafią ze sobą być , to ich małżeństwo –  Sakramentalne Przymierze małżonków z Bogiem – trwa nadal. Nadal są mężem i żoną, i jako tacy staną przed Bogiem. Małżonkowie przez miłość i sakrament są czymś jednym.

” A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało” (Mt 19,6)

 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR w najbliższy czwartek                            tj. 02-06-2016. Spotykamy się w parafii p.w. Św.Józefa przy ulicy Brackiej u ojców Oblatów.

Rozpoczynamy Mszą Św.o godz.18,30.

Po mszy św. wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy na spotkanie wspólnoty do salki przy klasztorze.

„Każde trudne sakramentalne małżeństwo jest do uratowania”

                        „Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela” (Mt 19,6)

 

Na czas wakacji serdecznie zapraszamy na Rekolekcje Ogólnopolskie, to doskonała forma połączenia wypoczynku z rekolekcjami.

Wakacje ze Wspólnotą Sychar:
1-3.07.2016 r. Białowieża. Więcej informacji >>>
9-16.07.2016 r. Jastarnia (I turnus). Więcej informacji >>>
16-23.07.2016 r. Jastarnia (II turnus). Więcej informacji >>>
23-30.07.2016 r. Jastarnia (III turnus). Więcej informacji >>>
7-14.08.2016 r. Nysa. Więcej informacji >>>
13-21.08.2016 r. Zakrzów. Więcej informacji >>>
20-28.08.2016 r. Rzepiska. Więcej informacji >>>

 

Serdecznie zapraszamy osoby pozostające w kryzysie małżeńskim, porzucone przez współmałżonka , po rozwodzie ,a pragnące trwać w wierności przysiędze małżeńskiej w najbliższy czwartek tj.19-05-2016 na spotkanie WTM Sychar Gorzów.                                                                                                                                                                                          Rozpoczynamy Mszą Św. w kościele p.w. Św. Józefa przy ul.Brackiej o godz.18.30.

Bezpośrednio po Eucharystii spotykamy się w salce parafialnej.

Każde trudne sakramentalne małżeństwo ma szansę być uzdrowione dzięki łaskom wypływającym z mocy sakramentu.

„Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego” (Łk 1,37)

Kronika