Ognisko w Gorzowie Wlkp. – Parafia św. Józefa, ul. Bracka 7

Parafia
Spotkania rozpoczynają się w pierwszy i trzeci czwartek miesiąca Mszą św. o godz. 18:30. Po Mszy św. dalszy ciąg spotkania w salce na plebanii. Duszpasterzem Wspólnoty jest o. Rafał Krystyanc OMI. Poprzednimi opiekunami duchowymi Wspólnoty byli Grzegorz Nowak OMI, o. Janusz Snarski OMI i o. Grzegorz Krzyżostaniak OMI.
Parafia Św. Józefa >> Diecezja Zielonogórsko-gorzowska >>

Zapraszamy  na pierwsze po wakacyjnej przerwie spotkanie Wspólnoty Trudnych Małżeństw ” Sychar”, które odbędzie się w najbliższy czwartek tj.01-09-2016. Spotkanie poprowadzi nowy duszpasterz wspólnoty O.Rafał Krystyanc OMI.

Rozpoczynamy Mszą Św. o godz.18.30 w parafii Św.Józefa przy ulicy Brackiej 7. Po mszy św. kontynuujemy spotkanie w salce przy klasztorze Ojców Oblatów.

Serdecznie zapraszamy osoby pozostające w kryzysie małżeńskim, porzucone przez współmałżonka, po rozwodzie , w separacji, a pragnące trwać w wierności przysiędze małżeńskiej.

Motywem przewodnim dla naszej Wspólnoty stały się słowa Pana Jezusa wypowiedziane do Samarytanki przy studni Jakuba opodal miejscowości Sychar: ” Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam , nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Rzekła do Niego kobieta: Daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać”. (J 5,14)

Pan Jezus wyniósł małżeństwo do godności sakramentu, w którym małżonkowie zostali umocnieni i uświęceni do przyjęcia obowiązków i godności swego stanu. Ten sakrament jest źródłem życiodajnej i uzdrowieńczej mocy, z którego mogą i powinni czerpać wszyscy małżonkowie. Zwłaszcza zaś ci, którzy przeżywają trudności czy osobiste dramaty.

Wierzymy bowiem, iż każde trudne sakramentalne małżeństwo ma szansę być uzdrowione dzięki łaskom wypływającym z mocy sakramentu. W tym zdaniu streszcza się charyzmat naszej Wspólnoty.

Kronika