PEREGRYNACJA OBRAZU

MATKI BOŻEJ KODEŃSKIEJ

Prowadzi: o. Sebastian Wiśniewski OMI

      23 marca (sobota)

18.00 – Różaniec

18.30 – Msza Święta z kazaniem

 

         24 marca (niedziela)

Msze święte z kazaniem o godzinie: 08.00, 10.00, 12.00, 19.00

10.00 – poświęcenie skarbczyków dla dzieci przygotowujących się do I komunii świętej

15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia

 

         25 marca (poniedziałek)

7.30 – Różaniec

8.00 – Msza Święta z kazaniem

17.45 – Uroczyste wprowadzenie i powitanie obrazu Matki Bożej Kodeńskiej

18.00 – Nabożeństwo do Matki Bożej Kodeńskiej

18.30 – Msza Święta z kazaniem, Apel Jasnogórski

– przyrzeczenia Dzieła Duchowej Adopcji przed obrazem Matki Bożej Kodeńskiej

 

         26 marca (wtorek)

7.30 – Różaniec

8.00 – Msza Święta z kazaniem

– obrzęd przyjęcia do Bractwa Szkaplerznego Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Bożej Kodeńskiej

18.00 – Nabożeństwo do Matki Bożej Kodeńskiej

18.30 – Msza Święta z kazaniem

– odnowienie przyrzeczeń małżeńskich

– obrzęd przyjęcia do Bractwa Szkaplerznego Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Bożej Kodeńskiej

19.30 – Procesja pokutna – zadośćuczynienie za grzechy w parafii

 

         27 marca (środa)

7.30 – Różaniec

8.00 – Msza Święta z kazaniem

18.00 – Nabożeństwo do Matki Bożej Kodeńskiej

18.30 – Msza Święta z kazaniem

– zawierzenie parafii Matce Bożej Kodeńskiej

19.30  – Uroczyste pożegnanie Matki Bożej Kodeńskiej

 

Decyzją Penitencjarii Apostolskiej, zgodnie z którą wierni uczestniczący w peregrynacji obrazu Matki Bożej Kodeńskiej w oblackich 
parafiach mogą zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
  1. «Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi, określonym warunkami, za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela zadośćuczynienie ze skarbca zasług Chrystusa i świętych» (KPK, kan. 992; KKK, n. 1471). Odpust zupełny jest szczególnym darem łaski Bożej, dzięki któremu wierny będący w stanie łaski uświęcającej w sakramentalnej spowiedzi może uzyskać również darowanie kar czyśćcowych. Nie można uzyskać odpustu nie będąc w stanie łaski uświęcającej.
  2. Tylko ten jest zdolny do uzyskania odpustu, kto został ochrzczony, nie jest ekskomunikowany i znajduje się w stanie łaski, przynajmniej pod koniec wypełniania przepisanych czynności (kan. 996 § 1). Aby zaś wierny zdolny do uzyskania odpustów rzeczywiście je uzyskał powinien mieć przynajmniej ogólną intencję zyskania odpustu oraz wypełnić w określonym czasie i we właściwy sposób nakazane czynności, zgodnie z brzmieniem udzielenia (kan. 996 § 2). Nadto wierny powinien wzbudzić sobie wewnętrzną postawę całkowitego oderwania od grzechu, również powszedniego (a więc także od nałogu).
  3. Odpust zupełny można zyskać tylko jeden raz dziennie, albo dla samego siebie albo dla jednej z dusz cierpiących w czyśćcu (zob. kan. 994). Do otrzymania odpustu jednak wymagane jest nadto spełnienie trzech następujących, tzw. zwykłych warunków:

1) wyznać grzechy, przystępując do sakramentalnej spowiedzi;

2) przyjąć sakramentalną Komunię świętą;

3) pomodlić się według intencji Ojca świętego.